skip to Main Content

Eetstoornis begeleiding en PGB

Wist je dat de kosten voor eetstoornis begeleiding in sommige gevallen vergoed kunnen worden door de gemeente? De kosten worden dan vergoed vanuit het PGB. PGB staat voor Persoonsgebonden Budget. Dit is een subsidie waarmee mensen allerlei soorten zorg in kunnen kopen. Het is bedoeld voor mensen die door ziekte, een beperking of gebrek zorg nodig hebben, zoals bij een eetstoornis. De gemeente bepaalt of je in aanmerking komt voor het PGB. Je krijgt dan een bedrag waarmee je vervolgens zelf naar behoefte zorg inkoopt. De zorg via Esti Helpt kan via het PGB worden vergoed. Hoe dit precies werkt, lees je in deze blog.

Lees verder

PGB begeleiding

PGB zorgverlener bij eetstoornissen

Esti Helpt is PGB zorgverlener. Dit betekent dat je bij mij zorg kunt inkopen via het PGB. Je kunt bij mij terecht wanneer je bijvoorbeeld extra ondersteuning nodig hebt tijdens eetmomenten, wanneer je je mentale weerbaarheid wilt vergroten of wanneer je extra begeleiding nodig hebt terwijl je op een wachtlijst staat. De PGB begeleiding kan dus helemaal op maat worden gemaakt en worden ingevuld naar jouw specifieke behoeften.

Herken de symptomen van een eetstoornis

  • Kieskeurig zijn met eten
  • Angst om aan te komen
  • Laag of negatief zelfbeeld
  • Vertekend eigen lichaamsbeeld
  • Dwangmatig bewegen of sporten
  • Eetbuien afwisselen met diëten

PGB begeleiding voor, tijdens of na eetmomenten

Eetmomenten geven vaak spanning. Als er geen begrip is vanuit de omgeving, kan de spanning extra oplopen. Het kan dan heel fijn zijn om de situatie met een ervaringsdeskundige te bespreken. Samen kijken we wat er nodig is om het eetmoment voor jou haalbaarder te maken.

PGB begeleiding voor het vergroten van jouw mentale weerbaarheid

Het kan helpen om je mentale weerbaarheid te vergroten. Eetstoornissen gaan namelijk vaak samen met onderliggende psychische problemen. Door je mentale weerbaarheid te vergroten, kun je beter omgaan met veranderingen, tegenslagen of negativiteit. Samen kijken we waar jij mentaal tegenaan loopt en wat jij op dat vlak wilt en kunt verbeteren. Door situaties te bespreken en te oefenen, voel jij je steeds een beetje mentaal veerkrachtiger worden.

PGB begeleiding voor extra ondersteuning bij een eetstoornis

De wachttijden in de gezondheidszorg zijn helaas erg lang. Daardoor is er een risico dat je niet op tijd de zorg krijgt die je nodig hebt. Esti Helpt is er voor extra ondersteuning als je op een wachtlijst staat. Maar ook als je op dit moment in therapie bent of net uit therapie komt, kan het zijn dat je extra begeleiding nodig hebt. Ik kan je helpen bij de opdrachten die je vanuit therapie krijgt of bij het vinden van een passende tijdsinvulling zoals hobby’s, studie of werk. Deze aanvullende begeleiding is ook mogelijk via telefoon, Zoom of WhatsApp. Je hoeft het zeker niet alleen te doen!

Gratis intake aanvragen

Herken de symptomen van een eetstoornis

Een eetstoornis zorgt dagelijks voor problemen. Er speelt meer dan alleen eten of niet eten. Iemand kan vastlopen vanwege vertekende gedachten over zichzelf. Hierdoor kan men te weinig of juist te veel gaan eten. Maar ook overmatig compenseren in de vorm van overgeven, diëten, laxeren of bewegen (sporten). Een eetstoornis is een verborgen probleem, wat je aan de buitenkant niet snel ziet of laat zien. Een duidelijk te herkennen signaal is vaak echter wel dat iemand kieskeurig omgaat met eten uit angst om aan te komen.

PGB aanvragen

Het PGB kun je aanvragen bij je gemeente. In principe komt iedereen die extra zorg, hulp of begeleiding nodig heeft in aanmerking voor een PGB. Dit zijn mensen met een beperking, aandoening of een stoornis. Dus ook wanneer je een eetstoornis hebt. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank lees je meer over het PGB en of je hiervoor in aanmerking komt.

Praktijkvoorbeeld PGB begeleiding bij een eetstoornis

Een cliënt stond op de wachtlijst voor een behandeling. Ze was erg gemotiveerd om te herstellen, maar helaas werd ze niet aangenomen vanwege een te laag BMI. Thuis liep ze tegen veel lastige momenten aan. Ze wilde hier wel tegenin gaan, maar wist soms vanuit de chaos van de eetstoornis niet hoe ze dit moest doen. Ze zat inmiddels hele dagen thuis, want meedoen in de maatschappij lukte niet door de eetstoornis. Samen hebben we bijna dagelijks de situatie besproken en doorgenomen, doelen gesteld en gekeken wat er nodig was in verschillende situaties. Hierdoor kon ze stap voor stap de eetstoornis overwinnen.

Heb jij een eetstoornis? Eet je niet of weinig? Heb je oncontroleerbare eetbuien of heb je een onweerstaanbare drang om te bewegen? Ik weet uit eigen ervaring dat herstellen van een eetstoornis een gevecht is en bovendien doodeng. Ben jij er klaar voor om jouw eetstoornis los te laten? Vind je het fijn om te praten met een ervaringsdeskundige op het gebied van eetstoornissen? Samen kunnen we de eetstoornis overwinnen! Wil je meer informatie of heb je vragen over begeleiding via het PGB? Neem dan gerust contact met mij op.

Back To Top