skip to Main Content

Eetstoornis behandeling

Wanneer je een eetstoornis hebt of vermoedens hebt van een eetstoornis, is het erg belangrijk om op tijd hulp te zoeken. Herstellen van een eetstoornis gaat namelijk meestal niet vanzelf. Het is lastig om er zelf achter te komen waardoor de eetstoornis is ontstaan en waarom je deze nodig hebt. In mijn praktijk gaan we samen aan de slag met de onderliggende en instandhoudende oorzaken van de eetstoornis. Ook bied ik laagdrempelige hulp tijdens jouw wachttijd overbrugging.

Gratis intake aanvragen

Lees verder

Omgaan met tegenslagen

Diverse eetstoornis behandelingen bij Esti Helpt

Er zijn verschillende eetstoornis behandelingen. In mijn praktijk pas ik de volgende behandelingen toe: cognitieve gedragstherapie, ACT en emotieregulatie therapie. Het is gebleken dat cognitieve gedragstherapie als eetstoornis therapie de meest effectieve behandeling is. Maar iemand kan ook veel baat hebben bij de andere behandelingsvormen. De behandeling stem ik op jou en je behoeften af. Het kan zijn dat we tijdens jouw traject verschillende behandelingen inzetten. Op deze pagina lees je meer over de verschillende soorten eetstoornis behandeling.

Cognitieve gedragstherapie bij eetstoornissen

Het uitgangspunt van cognitieve gedragstherapie is dat gedachten invloed hebben op de manier waarop iemand zich voelt en gedraagt. Bij cognitieve gedragstherapie gaan we daarom samen onderzoeken welke gedachten je hebt over eten, je gewicht en je lichaam. Zijn deze gedachten helpend en kloppen ze met de werkelijkheid? Ook is het belangrijk om te weten hoe je aan die gedachten bent gekomen. Door cognitieve gedragstherapie leer je eigenlijk om je negatieve gedachten te veranderen. Hierdoor zal je gedrag veranderen en zul je je beter gaan voelen.

Het kost tijd om je bewust te worden van je gedachten, omdat deze vaak automatisch zijn geworden. Ze komen bij je op voordat je het doorhebt. Tijdens de eetstoornis therapie gaan we hier samen mee oefenen. Ook krijg je huiswerkopdrachten mee waarbij we gebruik maken van het G-schema.

Het G-schema:

1. Wat is de gebeurtenis waar het om gaat?
2. Welke gevoelens roept dit op?
3. Welk gedrag is hier het gevolg van?
4. Welke gevolgen heeft dit gedrag?
5. Welke gedachten gaan er onder het gevoel schuil?

Het doorlopen van deze stappen geeft inzicht in jouw gevoelens, gedrag en gedachten. Het kan zijn dat deze gedachten en gevoelens jouw eetstoornis in stand houden. Als we hier eenmaal inzicht in hebben, kunnen we gaan werken aan het herstel van jouw eetstoornis.

Herken de symptomen van een eetstoornis

  • Kieskeurig zijn met eten
  • Angst om aan te komen
  • Laag of negatief zelfbeeld
  • Vertekend eigen lichaamsbeeld
  • Dwangmatig bewegen of sporten
  • Eetbuien afwisselen met diëten

ACT therapie bij eetstoornissen

ACT is de afkorting van Acceptance and Commitment Therapy. Het is een vorm van cognitieve gedragstherapie die geregeld als eetstoornis therapie ingezet wordt. Iemand met een eetstoornis vermijdt vaak lastige gedachten, gevoelens en situaties. Het is belangrijk dat je negatieve gebeurtenissen leert verwerken. Als je dat moeilijk vindt, kan het zijn dat je in de vluchtstand schiet en eindeloos blijft piekeren. ACT is een eetstoornis behandeling waarbij we ons richten zich op het ontwikkelen van veerkracht, zodat je beter leert omgaan met problemen en negatieve situaties.

Wanneer je te maken krijgt met tegenslagen, is het juist goed om je gevoelens even helemaal toe te laten. Daarna kun je gaan loslaten en accepteren wat er gebeurt. Vervolgens richt je je op die dingen die jij belangrijk vindt in het leven. Dit verhoogt de motivatie voor herstel en daarmee gedragsverandering. Wanneer je jezelf wilt richten op wat echt belangrijk voor je is en los wilt komen van eetstoornisgedrag is ACT voor jou geschikt.

Gratis intake aanvragen

Eetstoornis behandeling bij Esti Helpt

Samen gaan we op zoek naar wat precies de functie van jouw eetstoornis is. Je krijgt zicht op wat je doet en waarom je het zo doet. Ik stel je vragen om erachter te komen wat het probleem is en waar je graag naartoe wilt met je leven. Welke gevoelens, gedachten of welk gedrag staat jou in de weg? En wat is voor jou van betekenis? Welke richting wil je op? Het doel is om een positieve verandering te creëren, waardoor de eetstoornis overbodig wordt.

Tijdens de sessies praten we weinig over gebeurtenissen uit het verleden maar ga je juist aan de slag met concrete oefeningen om je mentale weerbaarheid te vergroten. ACT kent zes processen die tijdens de sessies afwisselend aan bod kunnen komen: acceptatie, cognitieve defusie, mindfulness, zelf-als-context, verhelderen van waarden en toegewijde actie.

Acceptatie gaat over het toelaten van negatieve sensaties, emoties en gedachten zoals ze komen, in plaats van deze te bestrijden. In het proces van cognitieve defusie leer je dat gedachten over jouw werkelijkheid (of die van de eetstoornis) niet hetzelfde zijn als de werkelijkheid. Daarvoor is het nodig dat je bewust wordt van gedachten, gevoelens en gedrag. Dit gebeurt onder andere door mindfulness oefeningen. Tijdens het proces van ‘zelf-als-context’ leer je om los te komen van ‘oude’ beschrijvingen van jezelf die groei en keuze belemmeren. Tijdens het proces van het verhelderen van waarden, gaan we na wat het leven voor jou belangrijk en waardevol maakt en zetten we dit om naar gedragsverandering in het proces van ‘toegewijde actie’.

Herken de symptomen van een eetstoornis

Een eetstoornis zorgt dagelijks voor problemen. Er speelt meer dan alleen eten of niet eten. Iemand kan vastlopen vanwege vertekende gedachten over zichzelf. Hierdoor kan men te weinig of juist te veel gaan eten. Maar ook overmatig compenseren in de vorm van overgeven, diëten, laxeren of bewegen (sporten). Een eetstoornis is een verborgen probleem, wat je aan de buitenkant niet snel ziet of laat zien. Een duidelijk te herkennen signaal is vaak echter wel dat iemand kieskeurig omgaat met eten uit angst om aan te komen.

Emotieregulatie therapie bij eetstoornissen

Mensen met een eetstoornis hanteren vaak meer negatieve emotieregulatie strategieën. Dit betekent dat zij minder goed om kunnen gaan met emoties als stress, verdriet of angst. De eetstoornis wordt dan een manier om met deze emoties om te gaan. Wanneer je het lastig vindt om je emoties op een passende manier te uiten, kan emotieregulatie therapie helpend zijn.

Tijdens de sessies bespreken we samen wat jouw huidige emotieregulatie strategieën zijn en welke je beter kunt inzetten. Het idee hierachter is dat de eetstoornis dan ook minder nodig zal zijn als coping mechanisme.

Wandeltherapie bij een eetstoornis

De hierboven genoemde behandelingen kunnen we ook toepassen tijdens een wandeling. We praten dan over dezelfde dingen die we anders in de praktijk zouden bespreken. Ook kijken we naar de oefeningen die je de komende tijd zelf kunt gaan doen. Het voordeel van wandelen is dat het je stressniveau verlaagt. Ook zorgt het voor de aanmaak van endorfine. Dit wordt ook wel het gelukshormoon genoemd. Veel mensen ervaren dat ze tijdens het wandelen hun gedachten beter kunnen ordenen. Ook het reguleren van emoties gaat beter tijdens een wandeling. Ik heb dit zelf ook zo ervaren:

Op een bepaald moment tijdens mijn herstel merkte mijn therapeute dat ik blokkeerde. Ze twijfelde niet en nam mij mee voor een wandeling. Het was erg bijzonder wat er toen gebeurde. Ik vertelde haar wat mij dwarszat. Door het wandelen ontspande ik en het was minder confronterend omdat ze niet tegenover mij zat. Het was alsof ik hardop tegen mijzelf praatte. Het luchtte enorm op en dit bleek voor mij een fijne manier om de sessies te doorlopen.

Online hulp bij een eetstoornis

Tijdens een online afspraak bespreken we de dingen die we anders in een fysieke sessie zouden doen. Hoe is het afgelopen week gegaan, waar ben je tegenaan gelopen, waar heb je mee geoefend? Het voordeel van online therapie is dat dit vanuit je eigen veilige omgeving plaats kan vinden. Het is ook mogelijk om een online eetstoornis behandeling te combineren met een reguliere behandeling. Meer informatie hierover vind je in deze blog over online eetstoornis behandelingen.

Back To Top