skip to Main Content

Anorexia Nervosa behandeling

Vaak vragen mensen met een eetstoornis pas heel laat om hulp. Ze schamen zich, ontkennen het of beseffen zelf niet wat de ernst is van de situatie. Bij een anorexia behandeling is het in de eerste plaats van belang dat de patiënt uit de gevarenzone komt en dat het eetgedrag wordt hersteld. Daarnaast is het belangrijk om de energiebalans in evenwicht te houden, structuur aan te brengen in de dag en sociale situaties weer op te pakken.

Lees verder

Omgaan met tegenslagen

Wat is Anorexia Nervosa

Anorexia nervosa is een psychische stoornis. Mensen met anorexia voelen zichzelf heel erg dik, terwijl ze een gezond gewicht of ondergewicht hebben. Personen met anorexia hebben last van een verstoord zelfbeeld en obsessieve gedachten rondom eten. Ze doen er alles aan om af te vallen, terwijl dit helemaal niet nodig is en zelfs gevaarlijk is.

Eetstoornissen komen voor in alle lagen van de bevolking, maar het komt het meest voor bij jonge vrouwen tussen de 15 en 25 jaar. In Nederland zijn er 5.600 mensen met anorexia nervosa. Dat is ongeveer 0,3 procent van alle jonge vrouwen in Nederland.

Oorzaken anorexia nervosa

Hoe ontstaat anorexia nervosa eigenlijk? Anorexia kan ontstaan door verschillende factoren. Dit zijn bijvoorbeeld biologische, psychische en omgevingsfactoren. Met biologische factoren bedoelen we dat iemand er meer aanleg voor heeft omdat er eetstoornissen of angststoornissen voorkomen in de familie. Psychische factoren zijn bijvoorbeeld een negatief zelfbeeld, perfectionisme of faalangst. Het kan ook zijn dat in jouw omgeving slank zijn en dun zijn het ideaalbeeld is. Of dat je een sport beoefent waarbij je licht, mooi en dun moet zijn.

Maar uiteindelijk zorgt een ingrijpende gebeurtenis er vaak voor dat de eetstoornis zich gaat ontwikkelen. Dit kan bijvoorbeeld een scheiding zijn, seksueel misbruik, pesten, het overlijden van iemand of een andere grote verandering in je leven. Ook de invloed van social media kan bijdragen aan het ontwikkelen van anorexia. Er is dus niet één oorzaak aan te wijzen voor het ontstaan van anorexia nervosa. Vaak is het een combinatie van meerdere factoren samen.

Werkwijze

Mijn werkwijze bestaat uit vijf pijlers, waarin we samen aan het herstel van een eetstoornis werken.

Lees meer

Begeleiding

Heb je zelf een eetstoornis? Sport je obsessief? Of, ken je iemand met een eetstoornis? Esti helpt.

Lees meer

Tarieven

Bekijk hier de tarieven van mijn dienstverlening. Wel zo fijn dat je dit op voorhand al weet, toch?

Lees meer

Symptomen anorexia nervosa

Mensen met anorexia hebben vaak ondergewicht of een normaal gewicht terwijl ze zichzelf heel dik voelen. Ze zijn bang om aan te komen en gaan daarom obsessief bewegen of ze gebruiken andere manieren om te compenseren. Iemand met anorexia heeft soms de regel dat eten verdiend moet worden. Anorexia kan een manier zijn om met emoties en gevoelens om te gaan. Het afvallen geeft dan een gevoel van controle en houvast. En het geeft diegene het gevoel ergens goed in te zijn. De kenmerken van anorexia zijn dus een laag lichaamsgewicht en een verstoord lichaamsbeeld.

Iemand met anorexia heeft een sterk verlangen om dun te zijn. Dit uit zich bijvoorbeeld in extreem weinig eten en uitvluchten bedenken om niet te hoeven eten. Mensen met anorexia nervosa vinden zichzelf nooit dun genoeg en willen dat wat ze eten zo snel mogelijk weer kwijt raken. Je zou kunnen zeggen dat hun leven wordt beheerst door gewicht, calorieën en de angst om aan te komen.

Gevolgen anorexia

Het is heel erg belangrijk om anorexia nervosa te behandelen, want het kan blijvende gevolgen hebben. Het tekort aan voedingsstoffen kan leiden tot onvruchtbaarheid en botontkalking. Daarnaast kan anorexia leiden tot stoornissen in het maagdarmkanaal, hart- en vaatafwijkingen, een groeiachterstand, haaruitval, uitdroging en het uitblijven van de menstruatie. Ook zou het mogelijk een nadelig effect kunnen hebben op het brein dat nog in ontwikkeling is.

Anorexia nervosa heeft niet alleen lichamelijke gevolgen, maar ook emotionele en sociale gevolgen. Het beïnvloedt je opleiding of werk, je gezin of familie en je sociale leven. Dit alles kan ertoe leiden dat je sociale gelegenheden en andere mensen gaat vermijden. Daarom is een anorexia behandeling ook gericht op het herstel van het sociale functioneren.

Gratis intake aanvragen

Herken de symptomen van een eetstoornis

Een eetstoornis zorgt dagelijks voor problemen. Er speelt meer dan alleen eten of niet eten. Iemand kan vastlopen vanwege vertekende gedachten over zichzelf. Hierdoor kan men te weinig of juist te veel gaan eten. Maar ook overmatig compenseren in de vorm van overgeven, diëten, laxeren of bewegen (sporten). Een eetstoornis is een verborgen probleem, wat je aan de buitenkant niet snel ziet of laat zien. Een duidelijk te herkennen signaal is vaak echter wel dat iemand kieskeurig omgaat met eten uit angst om aan te komen.

Anorexia behandeling bij Esti Helpt

Ik maak gebruik van verschillende behandelmogelijkheden. Naast emotieregulatie therapie en cognitieve gedragstherapie is er ook de mogelijkheid tot wandelingen en online sessies. Ik zet in wat ik op dat moment nodig denk te vinden. Maar het is natuurlijk ook van belang dat de cliënt zich goed voelt bij de behandeling.

Om het herstel van binnenuit te laten plaatsvinden, kijken we verder dan alleen het gewicht en de eetstoornis. Wanneer de cliënt weet waaróm hij of zij de eetstoornis nodig heeft, dan is de weg naar herstel begonnen. Als duidelijk is waarom iemand dit gedrag nodig heeft en welke overtuigingen belemmerend zijn, worden oorzaak en gevolg aan elkaar gekoppeld. Een positief zelfbeeld kan pas ontstaan wanneer de cliënt weet waarom het zelfbeeld negatief is geraakt. Dan kan het gedrag worden aangepast en verandert het gewicht mee.

Mijn persoonlijke eetstoornis behandeling

Door aan de slag te gaan met mijn gedachten, kreeg ik inzicht in mijn eetstoornisgedrag en andersom. Mijn eetstoornisgedachten waren mijn waarheid geworden; logisch dat ik hiernaar handelde. Door samen met mijn therapeut te onderzoeken in welke situatie ik welke gedachten had, werd inzichtelijk hoe mijn eetstoornis werkte. Ook keken we welke gedachten ik beter kon hebben en die mij meer zouden helpen. Op bepaalde momenten had ik meer moeite met eten dan op andere momenten. Door erachter te komen waardoor dit zo was, kon ik het aanpakken en tegen de eetstoornis in gaan.” Lees meer over het hele persoonlijke verhaal van Esti.

Back To Top