skip to Main Content

Veelgestelde vragen (FAQ)

Wat is counselling?

Counselling heeft een psychotherapeutische basis, vastgelegd in de visie, missie en competenties van het beroepsprofiel van counselling en de Algemene Beroepsvereniging voor Counseling.

Door middel van communicatie helpt de Registercounsellor ABvC® een cliënt of een groep cliënten met het doel hen te ontwikkelen, hen inzicht te geven in hun problemen op sociaal en/of emotioneel gebied. Hij helpt hen keuzes te maken ten aanzien van hun problematiek waardoor zelfredzaamheid c.q. het optimaal leven en functioneren wordt bevorderd met inachtneming van hun eigen normen, waarden, prioriteiten, geloofsovertuigingen en ontwikkelingsniveau. Dit persoonlijk inzicht stelt de hulpbehoevende(n) in staat weer tot een innerlijk balans te komen en tot eventuele gewenste veranderingen. Counselling wordt ook omschreven als een non-directieve gesprekstherapie.

De Registercounsellor ABvC® gaat uit van een holistische mensvisie. Hij gaat ervan uit dat cliënten autonoom kunnen functioneren; zij kunnen zelf de beste beslissingen voor zichzelf nemen, zij kunnen zelfstandig veranderingen aanbrengen in hun leven. Zij kunnen hierbij rekening houden met hun eigen normen, waarden, prioriteiten en levensovertuigingen.

Worden de sessies vergoed door zorgverzekeraars?

Een deel van de kosten van mijn therapie/counsellings sessies (oftewel psychosociale consulten) wordt vergoed door een aantal zorgverzekeraars mits je aanvullend verzekerd bent met vergoeding voor alternatieve/complementaire geneeskunde of alternatieve zorg. Meestal gaat het niet om het gehele bedrag maar om een deel van de kosten (vaak tussen € 25 tot € 50 per sessie). Het handigste overzicht van vergoedingen per verzekeraar vind je hier.*

Deze lijst is een vrijblijvend overzicht van zorgverzekeraars die counselling aangeboden door een Registercounsellor ABvC® vergoeden. Wij proberen deze lijst zo goed mogelijk up to date te houden, echter kan het zomaar gebeuren dat zorgverzekeraars de polis wijzigen. Neem ALTIJD contact op met uw zorgverzekeraar om zeker te weten of en hoeveel vergoeding vanuit het aanvullend pakket mogelijk is. Uw Registercounsellor ABvC® kan u hierover informeren.

Vergoedingen via registratie ABvC

 • Avero Achmea*
 • CZ
 • CZ direct
 • FBTO*
 • Menzis (PMA)
 • Nationale Nederlanden
 • OHRA
 • OZF
 • Zilveren Kruis*

Vergoedingen via registratie ABvC en RBCZ** (zie zorgverzekeraars hierboven en)

 • Aevitae
 • Anderzorg
 • Besured
 • Bewuzt
 • De Friesland
 • IZA
 • IZZ
 • Nationale Academic
 • ONVZ
 • PNOzorg
 • Promovendum
 • PZP (politiezorgpolis)
 • Univé
 • United Consumers
 • UMC
 • VGZ
 • VvAA
 • ZEKUR
 • Zorgzaam (Univé)

* Bij Zilveren Kruis, Avereo Achmea en FBTO moet u vermelden dat het counselling is en dat de counsellor aangesloten is bij de ABvC.
** Vergoedingen waarbij de counsellor aangesloten is bij de ABvC en de RBCZ vallen onder de naam “overige psychosociale behandeling”. Hierbij moet u vermelden dat de counsellor zowel lid bij de ABvC als de RBCZ is.

Hoe weet u of uw in aanmerking komt voor vergoedingen?

 • Check uw eigen polis. Bent u aanvullend verzekerd?
 • Check de lijst op de website van de ABvC
 • Neem contact op met uw zorgverzekeraar
 • Mijn praktijklicenties: ABvC en RBCZ (HBO register beroepsbeoefenaren complementaire zorg).
  • Behandelingscode: overige psychosociale therapie, prestatiecode 24504
  • In het bezit van diploma Psychosociale Basiskennis (2018).
  • Ik sta ingeschreven bij VEKTIS en beschik over de benodigde AGB-codes.

Hoeveel sessies heb ik nodig?

Het aantal sessies dat je nodig hebt is individueel bepaald. Dit kunnen we deels afstemmen tijdens ons intakegesprek.  De meeste mensen die bij mij komen, boeken na de startsessie het 3-maanden-programma. Dit is een zeer effectief programma dat bestaat uit 7 sessies verdeeld over zo’n drie maanden, aangevuld met huiswerkopdrachten en e-mailcoaching. Afhankelijk van het verloop kan het soms nodig of prettig zijn nog zo’n 2-3 aanvullende sessies in te plannen. Het kan ook voorkomen dat we tijdens de startsessie concluderen dat minder sessies nodig zijn. Dan maak ik in overleg met jou een intensief maatwerkprogramma, precies afgestemd op wat jij nodig hebt.

Moet ik een verwijsbrief hebben van mijn huisarts?

Nee, dat is niet nodig. Je kunt direct een afspraak met me inplannen.

Hoe lang duren de sessies?

Sessies duren gemiddeld 1 tot 1,5 uur. Houd rekening met een uitloop van ongeveer een kwartier.

Hoe gaat ESTI om met mijn privacy?

Voor mij is het vanzelfsprekend om vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met jouw gegevens en om er alles aan te doen om jouw privacy te beschermen. Belangrijkste om te weten is dat ik uitsluitend je persoonsgegevens gebruik voor het doel waarvoor je ze hebt gegeven en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG). Wil je weten hoe ik dat doe, lees dan mijn uitgebreide privacy verklaring. (link naar mijn privacy verklaring)

Wat moet ik nog meer weten?

 • Persoonlijke begeleiding en counselling zijn niet bedoeld als vervanging voor de reguliere geneeskunde, wel als aanvulling.Maak je je zorgen over je gezondheid, ga dan (ook) naar je huisarts.
 • Ik ben geen arts en daarom niet bevoegd om diagnoses te stellen. Ik kan je wel helpen naar een vrijer leven zonder eetstoornissen als boulimia, eetbuistoornis (Binge Eating Disorder) en andere (niet) gespecificeerde eetstoornissen, door middel van persoonlijke begeleiding en counselling.
 • Bij anorexia (BMI lager dan 17,5) of ernstige bijkomende somatische (lichamelijke) klachten of psychische stoornissen, kan het zijn dat ik terugverwijs naar de huisarts zodat deze je door kan verwijzen naar specialistische hulp die beter aansluit bij wat je nodig hebt.
 • WKKGZ: als lid van de Algemene Beroepsvereniging voor Counsellors beschik ik over een aansluiting bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg. Hiermee voldoe ik aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), maar bovenal draag ik bij aan de kwaliteit van zorg. Het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik ben aangesloten vind jehier ( nog linken )
 • Sinds 1 juli 2013 zijn organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren op grond van de Wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling verplicht om eenmeldcode te hanteren.

Heb je een andere vraag? Bel +31 (0)6 230 766 87 of mail naar info@estihelpt.nl.

Back To Top